Permiyen Dönemi Nedir?

Permiyen Dönemi, Dünya tarihinin jeolojik zaman cetvelinde önemli bir konuma sahip olan bir zaman dilimidir. Geç Paleozoyik dönemde yer alan Permiyen, yaklaşık 299 milyon yıl önce başlamış ve 251 milyon yıl önce sona ermiştir. Bu dönem, jeolojik ve biyolojik evrimde birçok önemli olaya tanıklık etmiştir.

Permiyen Dönemi’nin Coğrafi ve İklimsel Özellikleri

Permiyen Dönemi, Pangaea adı verilen süper kıtada topraklarının büyük bir kısmının birleştiği devasa bir kara kütlesine sahip olduğu döneme denk gelir. Bu dönemde Dünya’nın yüzeyi büyük ölçüde karalarla kaplıydı ve deniz seviyesi düşük seviyelerdeydi. Pangaea’nın kuzeyde Laurasya ve güneyde Gondwana olarak ikiye ayrıldığı görülmüştür.

Permiyen Dönemi’nde iklim, diğer dönemlere kıyasla oldukça değişkenlik gösteriyordu. Özellikle başlangıcında, yoğun buzul çağları yaşandığı ve kutup bölgelerinin büyük bir kısmının buzla kaplı olduğu düşünülmektedir. Ancak dönemin ilerleyen safhalarında iklim koşullarının ısındığı ve sıcaklık değişkenlikleri gösterdiği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, Permiyen Dönemi’nde çeşitli ekosistemler ve biyomlar oluşmuştur.

Permiyen Dönemi ve Yaşamın Evrimi

Permiyen Dönemi, yaşamın evrimi açısından oldukça önemli bir dönemdir. Bu dönemde birçok önemli canlı grupları ortaya çıkmış ve çeşitlilikleri artmıştır.

Trilobitlerin Yok Olması: Permiyen Dönemi’nde, Paleozoyik döneminin önceki dönemlerine hükmeden trilobitler gibi bazı önemli organizma grupları kitlesel yok oluşlar yaşamıştır. Bu yok oluş olayı, dönemin başındaki iklim değişiklikleri ve deniz seviyesindeki dalgalanmalar nedeniyle gerçekleşmiş olabilir.

Omurgalıların Gelişimi: Permiyen Dönemi, omurgalıların evrimi açısından da önemlidir. İlk memelilerin ataları olarak kabul edilen sinodontlar, bu dönemde ortaya çıkmış ve çeşitlenmiştir. Aynı zamanda sürüngenlerin de evrimleşmeye başladığı dönemdir.

Amfibilerin ve Sürüngenlerin Egemenliği: Permiyen Dönemi, amfibilerin ve sürüngenlerin sayıca arttığı ve ekosistemlerde önemli bir yer edindiği dönemdir. Omurgalılar arasında amfibiler, dönemin ekosistemlerine hakim olan canlı gruplarından biri olmuştur.

İlk Omurgalı Uçan Yaratıklar: Permiyen Dönemi’nde, pterozor adı verilen ilk omurgalı uçan yaratıkların evrimleşmeye başladığı düşünülmektedir. Bu türlerin ataları, sonraki dönemlerde dinozorlar ve kuşların atası olarak kabul edilen gruplara dönüşmüştür.

Permiyen Dönemi’nde Kitlesel Yok Oluş Olayları

Permiyen Dönemi, dünya tarihinde bilinen en büyük kitlesel yok oluş olaylarından birine sahne olmuştur. Bu olay, yaklaşık 252 milyon yıl önce gerçekleşen Permiyen-Triyas yok oluş olayı olarak adlandırılır. Bu kitlesel yok oluş olayı sonucunda birçok canlı türü ve ekosistem büyük zarar görmüş ve birçok organizma grubu neredeyse tamamen yok olmuştur.

Permiyen-Triyas yok oluş olayının nedenleri konusunda hala tartışmalar devam etmektedir. İklim değişiklikleri, volkanik aktiviteler, deniz seviyesindeki değişiklikler, oksijen seviyelerindeki düşüş ve asteroit çarpışmaları gibi birçok faktörün bu kitlesel yok oluşa katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Bu olay, Dünya’nın tarihindeki canlı çeşitliliğini etkileyen en önemli olaylardan biri olarak kabul edilir.

Permiyen Dönemi ve Paleocoğrafya

Permiyen Dönemi’nde Pangaea adı verilen devasa süper kıta, Dünya’nın yüzeyinin büyük bir bölümünü kaplamıştır. Pangaea, günümüzdeki kıtaların birleşerek oluşturduğu ve karaların birbirine çok yakın olduğu bir durumda bulunuyordu. Laurasya olarak bilinen kuzey kıtası, kuzey yarımkürenin büyük bir kısmını oluşturuyordu ve bugünkü Kuzey Amerika, Avrasya ve Grönland’a denk geliyordu. Gondwana olarak bilinen güney kıtası ise Güney Amerika, Afrika, Avustralya, Hindistan ve Antarktika’yı içeriyordu.

Bu süper kıta Pangaea’nın varlığı, o dönemdeki iklim ve deniz akıntılarının büyük ölçüde etkilenmesine yol açmıştır. Kıtaların birleşmesi, deniz seviyesinin düşmesine ve yerel iklim değişikliklerine neden olmuştur. Buna bağlı olarak, iç kara havzaları oluşmuş ve tuzlu göller, bataklıklar ve çöller gibi farklı çevreler ortaya çıkmıştır. Kıyı bölgeleri de farklılaşarak denizel ekosistemlere ev sahipliği yapmıştır.

Permiyen Dönemi ve Bitki Dünyası

Permiyen Dönemi, bitki dünyasının da önemli evrimsel değişikliklere uğradığı bir dönemdir. Bu dönemde bitkiler, çeşitli adaptasyonlar geliştirerek kara ekosistemlerinde önemli bir rol oynamışlardır.

Spermatofitlerin Gelişimi: Permiyen Dönemi, spermatofit adı verilen tohumlu bitkilerin çeşitlenmeye başladığı bir dönemdir. Tohumlu bitkiler, tohum adı verilen üreme organları sayesinde toprakta daha iyi adapte olmuş ve çeşitli iklim koşullarında yaşayabilme avantajı elde etmişlerdir.

Kozalaklı Ağaçlar: Bu dönemde kozalaklı ağaçlar gibi modern ağaç türleri ortaya çıkmıştır. Kozalaklılar, tohumlarını koruyarak kuru ve soğuk koşullara uyum sağlamışlardır. Perm dönemindeki kozalaklı ağaçlar, günümüzdeki çam, kavak ve ardıç gibi türlerin atasıdır.

Eğrelti Otları ve Spermatofitlerin İşbirliği: Permiyen Dönemi’nde eğrelti otları, mikoriza adı verilen bir simbiyotik ilişki kurarak spermatofitlerle işbirliği yapmışlardır. Mikoriza, bitkilerin kökleri ve mantarlar arasında kurulan bir ilişkidir. Bu işbirliği sayesinde topraktan besin alımı artmış ve bitkilerin evrimi için bir avantaj sağlamıştır.

Permiyen Dönemi ve Hayvan Dünyası

Permiyen Dönemi, hayvan dünyasının da çeşitli evrimsel değişiklikler yaşadığı bir dönemdir. Bu dönemde denizlerde ve karalarda çeşitli canlı grupları çeşitlenmiş ve ekosistemlerde farklı organizmalar egemen olmuştur.

Sürüngenlerin Yükselişi: Permiyen Dönemi, amfibilerin yanı sıra sürüngenlerin de yükseldiği bir dönemdir. Amfibilerin egemen olduğu dönemlerin aksine, sürüngenler bu dönemde daha büyük bir çeşitlilik kazanmış ve karalarda daha yaygın hale gelmiştir.

Trilobitlerin Yok Oluşu: Permiyen Dönemi’nde trilobitler gibi birçok eklem bacaklı canlı grubu kitlesel yok oluş yaşamıştır. Trilobitler, Paleozoyik dönemin önceki dönemlerinde deniz ekosistemlerinin önemli bir parçasıydı, ancak Permiyen Dönemi’nde büyük bir düşüş yaşamışlardır.

Karidesler ve Kalamarlar: Permiyen Dönemi’nde denizlerde karidesler ve kalamarlar gibi modern deniz canlılarının ataları ortaya çıkmıştır. Bu dönemdeki deniz ekosistemleri, günümüzdeki deniz yaşamının temel yapı taşlarını oluşturmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Ekle

Copyright © 2016-2024 ModaYelkeni.com Tüm hakları saklıdır
jojobet - sakarya escort - sakarya escort - sakarya escort - serdivan escort - Bodrum escort - halkalı escort - avrupa yakası escort - şişli escort - avcılar escort - esenyurt escort - beylikdüzü escort - beylikdüzü escort - şirinevler escort - ataköy escort - avcılar escort - esenyurt escort - deneme bonusu veren siteler -